Pro 2. stupeň základních škol

1. Natura 2000 a ochrana přírody

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, se soustavou území Natura 2000, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se také o problematice invazních druhů.

V průběhu programu žáci absolvují komentovanou prohlídku hráze vodní nádrže Švihov, na základě dostupných informací v expozici Vodního domu vypracují pracovní listy a nově nabyté znalosti otestují při hře Riskuj.

Součástí programu je komentované krmení trvale hendikepovaného netopýra.

Výukový program byl vytvořen v rámci projektu LIFE for Minuartia - Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

      

Délka programu: 120 min
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí - výukový program probíhá v okolí Vodního domu

 

2. Povodně - simulační hra

Povodně provázejí člověka od nepaměti. Většinou přijdou nečekaně, způsobí škody na majetku, v horším případě zraní lidi a zase zmizí. Zamysleme se nad úlohou člověka v průběhu povodní a nad tím, jak dalším povodním nebo alespoň jejich katastrofálnímu průběhu předejít. Pomocí hry žáci zjistí, že ačkoliv výskyt povodní ovlivníme velmi těžko, můžeme vhodným plánováním krajiny zabránit větším škodám.

Délka programu: 60-90 min
Doporučený věk účastníků: 6.-9.. třída
Poznámka: interiér Vodního domu


3. Vodní RiskujProgram představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Žáci pracují s expozicí jako se zdrojem informací, vyhledávají je a zaznamenávají do pracovních listů. Potom změří své síly s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu (učebna i expozice)


4. Cesta vody vodovodyKaždý den máme možnost natočit si pitnou vodu z kohoutku. Většina lidí si v běžném životě neuvědomí, jak dlouhou cestu musí vlastně voda urazit, než se dostane do našich skleniček. Pitnou vodu pak můžeme používat na mnoho činností, při kterých bychom se bez ní mohli obejít. Pojďme se společně podívat pod pokličku výroby pitné vody, zapřemýšlejme nad možností úspory vody v domácnosti a poodhalme tajemství čištění odpadních vod.

Délka programu: 120 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu

 

5. Cesta vody krajinou

Tento výukový program seznámí žáky s tím, jak vypadá krajina s vodou a při nedostatku vody, jak se může měnit, na praktických pokusech si žáci vyzkouší, jak různé povrchy mohou zadržet vodu v krajině, jaké cesty jsou v krajině pro vodu nejlepší a jak člověk svými zásahy do krajiny může ovlivnit zachování malého koloběhu vody.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 6. - 9. třída
Poznámka: exteriér Vodního domu

Výukové programy Vodní Riskuj, Cesta vody vodovody a Cesta vody krajinou jsou realizovány s finanční podporou Ministerstva zemědělství.