Veolia Česká republika

Společnost Veolia Česká republika zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia je předním dodavatelem služeb tohoto druhu na českém vodohospodářském trhu.
 

Veolia Česká republika je partnerem projektu VODNÍ DŮM.

V České republice působí od roku 1996, provoz své vodohospodářské infrastruktury svěřuje Veolii již celkem 1150 měst a obcí České republiky.

V roce 2013 zásobovala Veolia vodou 3,7 miliónů obyvatel České republiky.

Společnost Veolia rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma. Usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou, sociální a environmentální činností. Výsledkem tohoto přístupu je zřízení Nadačního fondu Veolia, jehož aktivity jsou zaměřeny převážně na podporu životního prostředí a na projekty v sociální oblasti.