NOVINKY

Pro školní rok 2017/2018 jsme pro školy připravili několik výukových novinek!

1. EVL Želivka - seznamte se

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. Lokalita zahrnuje vodní plochu samotné přehradní nádrže Želivka - Švihov, hráz přehrady a část strmých skalnatých svahů, přiléhajících k vodní hladině. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně.

Délka programu: 60 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 3. - 5. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí - výukový program probíhá v okolí Vodního domu

 

2. Natura 2000 a ochrana přírody

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, se soustavou území Natura 2000, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně. Součástí programu je komentované krmení trvale hendikepovaného netopýra.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 6. - 9. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí - výukový program probíhá v okolí Vodního domu

Tyto dva výukové programy byly vytvořeny v rámci projektu LIFE for Minuartia - Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

      

 

 

POČÍTÁNÍ S VODOU je nový výukový program zaměřený na spotřebu a úsporu vody. Žáci při něm zjistí, odkud pochází pitná voda, budou odhadovat její spotřebu při jednotlivých činnostech, porovnají investici na zavedení úsporných opatření a výslednou finanční úsporu.

Tento program potřebujeme otestovat a nabízíme vám jej za zvýhodněnou cenu 45Kč/žák.

 

ZACHRAŇ VODU S VODOMĚRKOU

Chcete se s žáky věnovat tématu vody průřezově po celý příští školní rok? Pak je právě pro vás určen náš nový ročníkový projekt!

Úvodní setkání proběhne ve Vodním domě, jeho součástí bude exkurze na hráz. Každý žák dostane Deník záchranáře vody a vy navíc metodiku k projektu. Po celý školní rok vás pak budeme pravidelně zásobovat pracovními listy.

Na konci školního roku opět proběhne setkání ve Vodním domě, kde si žáci porovnají svou úspěšnost v záchraně vody.

 

Více informací k novým programům, přihlašování do projektu atd. získáte na emailu katerina.zemanova@csop.cz.