NOVINKY

Pro školní rok 2017/2018 jsme pro školy připravili několik výukových novinek!

POČÍTÁNÍ S VODOU je nový výukový program zaměřený na spotřebu a úsporu vody. Žáci při něm zjistí, odkud pochází pitná voda, budou odhadovat její spotřebu při jednotlivých činnostech, porovnají investici na zavedení úsporných opatření a výslednou finanční úsporu.

Tento program potřebujeme otestovat a nabízíme vám jej za zvýhodněnou cenu 45Kč/žák.

MOKŘAD NEBO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ? je nově vytvořený výukový program pro středoškoláky. Studenti budou v rámci programu dělat to, co potřebujeme my všichni - vyhledávat informace, porovnávat výhody a nevýhody různých řešení a ve vzájemné diskuzi hledat to nejvhodnější.

Tento program také potřebuje vychytat případné mouchy a proto je také nabízen za zvýhodněnou cenu 45Kč/žák.

 

ZACHRAŇ VODU S VODOMĚRKOU

Chcete se s žáky věnovat tématu vody průřezově po celý příští školní rok? Pak je právě pro vás určen náš nový ročníkový projekt!

Úvodní setkání proběhne ve Vodním domě, jeho součástí bude exkurze na hráz. Každý žák dostane Deník záchranáře vody a vy navíc metodiku k projektu. Po celý školní rok vás pak budeme pravidelně zásobovat pracovními listy.

Na konci školního roku opět proběhne setkání ve Vodním domě, kde si žáci porovnají svou úspěšnost v záchraně vody.

 

Více informací k novým programům, přihlašování do projektu atd. získáte na emailu tereza.ptackova@csop.cz.