Exkurze na hráz

Ve Vodním domě si můžete objednat komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka) s průvodcem.

Před zahájením exkurze se vyplňuje prezenční listina, proto doporučujeme mít předem připravený jmenný seznam dětí včetně data narození. U dospělých je třeba vyplnit číslo občanského průkazu. Výrazně tím usnadníte práci naší paní průvodkyně, za což předem děkujeme.

Prohlídka trvá asi 45 minut.

Při prohlídce hráze není dovoleno mít s sebou žádné zavazadlo; veškeré batohy a tašky si účastníci odloží ve Vodním domě do uzamykatelných skříněk.

Upozorňujeme, že účastníci exkurze na hráz nevstupují dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Cena
Vstupné je 50 Kč/osoba; zvýhodněné vstupné pro účastníky výukových programů je 25 Kč/žák, pedagogický doprovod platí 50Kč/osoba.

Exkurze na hráz neprobíhají v měsících prosinec, leden, únor, kdy není z provozních důvodů vstup na hráz možný.