Exkurze na hráz

Ve Vodním domě si můžete objednat komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka) s průvodcem.
Z důvodu bezpečnostních opatření v prostoru hráze se před zahájením exkurze vyplňuje prezenční listina. Eviduje se jméno, příjmení, datum narození a bydliště každého účastníka exkurze. Osobní údaje poskytnuté v rámci exkurze na hráz jsou zpracovávány v souladu s Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik. Více informací naleznete zde. Prezenční listinu vám pošleme emailem po objednání konkrétního termínu. Vyplněnou ji pak odevzdáte na recepci Vodního domu před zahájením exkurze.

Prohlídka trvá asi 45 minut.

Při prohlídce hráze není dovoleno mít s sebou žádné zavazadlo; veškeré batohy a tašky si účastníci odloží ve Vodním domě do uzamykatelných skříněk.

Upozorňujeme, že účastníci exkurze na hráz nevstupují dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Cena
Vstupné je 80 Kč/osoba; zvýhodněné vstupné pro účastníky výukových programů je 40 Kč/žák, pedagogický doprovod platí 80Kč/osoba.

Exkurze na hráz neprobíhají v měsících prosinec, leden, únor, kdy není z provozních důvodů vstup na hráz možný.