Státní podnik Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Vykonává funkci správce povodí Vltavy, správce vodních toků v povodí řeky Vltavy a má právo hospodařit s vodními díly ve vlastnictví státu, mezi něž patří také vodní nádrž Želivka-Švihov.Cílem státního podniku Povodí Vltavy je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Také proto se stal státní podnik Povodí Vltavy partnerem projektu VODNÍ DŮM.