Pro 2. stupeň základních škol

1. Povodně - simulační hra

Povodně provázejí člověka od nepaměti. Většinou přijdou nečekaně, způsobí škody na majetku, v horším případě zraní lidi a zase zmizí. Zamysleme se nad úlohou člověka v průběhu povodní a nad tím, jak dalším povodním nebo alespoň jejich katastrofálnímu průběhu předejít. Pomocí hry žáci zjistí, že ačkoliv výskyt povodní ovlivníme velmi těžko, můžeme vhodným plánováním krajiny zabránit větším škodám.

Délka programu: 60-90 min
Doporučený věk účastníků: 6.-9.. třída
Poznámka: interiér Vodního domu


2. Voda známá, neznámá I. Program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Žáci pracují s expozicí jako se zdrojem informací, vyhledávají je a zaznamenávají do pracovních listů. Potom změří své síly s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu (učebna i expozice)


3. Cesta vody vodovodyKaždý den máme možnost natočit si pitnou vodu z kohoutku. Většina lidí si v běžném životě neuvědomí, jak dlouhou cestu musí vlastně voda urazit, než se dostane do našich skleniček. Pitnou vodu pak můžeme používat na mnoho činností, při kterých bychom se bez ní mohli obejít. Pojďme se společně podívat pod pokličku výroby pitné vody, zapřemýšlejme nad možností úspory vody v domácnosti a poodhalme tajemství čištění odpadních vod.

Délka programu: 120 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu