Exkurze na hráz pro veřejnost

Nabízíme komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka). 

Exkurzi na hráz je nutné objednat emailem nebo telefonicky minimálně dva dny předem.

telefon: 602665409

email: vodnidum@csop.cz

Minimální velikost skupiny je 10 osob. Pokud je vás méně, budeme se snažit najít další zájemce nebo skupinu, ke které se můžete přidat.

V období listopad - únor prohlídky hráze neprobíhají.  

Pravidla pro účastníky exkurzí

  • Sraz účastníků je vždy v recepci Vodního domu.
  • Je třeba mít s sebou občanský průkaz: do prezenčního archu se zapisuje jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (u dětí datum narození) a podpis každého účastníka exkurze.
  • Na hráz není možné vnášet žádná zavazadla, ani příruční - účastníci si je mohou uložit do uzamykatelných skříněk ve Vodním domě.
  • Fotografování je povoleno.
  • Při exkurzi se pohybujeme jen po silnici na koruně hráze - nevstupujeme dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Délka exkurze je cca 60 minut.

Jste-li organizovaný zájezd, přivezte si prosím s sebou jmenný seznam účastníků s číslem občanského průkazu (u dětí s datem narození).

Jednotná cena komentované prohlídky hráze je 50 Kč za 1 osobu.