Exkurze na hráz pro veřejnost

Nabízíme komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka).
Minimální velikost skupiny je 10 osob. Pokud je vás méně, budeme se snažit najít další zájemce nebo skupinu, ke které se můžete přidat.

V období listopad - únor prohlídky hráze neprobíhají.  
 

Pravidla pro účastníky exkurzí

  • Sraz účastníků je vždy v recepci Vodního domu.
  • Je třeba mít s sebou občanský průkaz: do prezenčního archu se zapisuje jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (u dětí datum narození) a podpis každého účastníka exkurze.
  • Na hráz není možné vnášet žádná zavazadla, ani příruční - účastníci si je mohou uložit do uzamykatelných skříněk ve Vodním domě.
  • Fotografování je povoleno.
  • Při exkurzi se pohybujeme jen po silnici na koruně hráze - nevstupujeme dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Délka exkurze je cca 60 minut.

Jste-li organizovaný zájezd, přivezte si prosím s sebou jmenný seznam účastníků s číslem občanského průkazu (u dětí s datem narození).

Jednotná cena komentované prohlídky hráze je 50 Kč za 1 osobu.