Výukové programy pro školy

TEŠÍ NÁS VELKÝ ZÁJEM O VÝUKOVÉ PROGRAMY, V SOUČASNÉ DOBĚ OBJEDNÁVÁME TERMÍNY PROGRAMŮ NA ŘÍJEN a LISTOPAD 2018, případně na druhou polovinu šk. roku.

Návštěvu expozice Vodního domu je vhodné obohatit ekologickým výukovým programem.

Nabídka pro mateřské školy

Nabídka pro 1. stupeň základních škol

Nabídka pro 2. stupeň základních škol

N
abídka pro střední školy

Komentované krmení raků

 

Výukové programy můžete objednávat písemně POUZE na adrese katerina.zemanova@csop.cz. Pro úspěšné objednání potřebujeme vědět název zvoleného programu, počet a věk dětí, název školy, jméno kontaktní osoby a její telefon a email.

Místo: Výukové programy probíhají v areálu Vodního domu, buď ve vnitřní učebně nebo v terénu. S sebou doporučujeme vzít náhradní oblečení a v případě výukového programu i přezůvky do učebny.

Cena: 75Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v ceně výukového programu je zahrnuto vstupné do expozice

Doba trvání: Každý program má pevně stanovenou dobu trvání. Prosíme, abyste respektovali plánovanou délku programu – zkracování programu je vždy na úkor jeho kvality. Počítejte s časem na svačinu, výměnami tříd v učebně a přípravou pomůcek.

Odpovědnost: Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na více programů musí být pro každou jeden pedagogický dozor).

POTVRZENÍ:
Pokud si termín objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem Vaši účast potvrdili. Nepotvrzené programy nelze provést, uvolněné termíny nabídneme případným dalším zájemcům.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Tvorbu a realizaci výukových programů v roce 2017 podpořil udělením dotace Státní fond životního prostředí ČR.

UPOZORNĚNÍ PRO PĚŠÍ VÝPRAVY

Pokud plánujete přijít do Vodního domu ze Zruče nad Sázavou pěšky, počítejte prosím s tím, že přejít přes hráz vodní nádrže Švihov není možné.
Vstup na hráz je kvůli bezpečnosti a ochraně zdroje pitné vody uzavřen.