Střední školy

1. Voda známá, neznámá II. 

Program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Studenti si v rámci programu procvičují porozumění textu a získávání informací. Pracují s expozicí jako se zdrojem informací, vyhledávají je a zaznamenávají do pracovních listů. Potom změří své síly s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

Délka programu: 90 min


2. U jezera - simulační hraSehrání hry v kolektivu pomůže žákům pochopit souvislosti mezi nešetrným nakládáním s omezenými zdroji a následky poškození společného strategicky významného zdroje - vody v jezeře.

Délka programu: 90 min


3. Kdo je za vodou?Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Žáci se během programu také seznámí s pojmem virtuální voda a pochopí rozdíl mezi fyzickým a ekonomickým nedostatkem vody.
Autorem programu je NaZemi.


Délka programu: 90 - 120 minut (kratší a delší varianta)