Všechny aktuality

Ve Vodním domě si připomenuli výročí 56ti let od rozhodnutí o stavbě přehrady Švihov

aktuality

23.09.2019

Sobotní program začal v 10.hodin komentovanou prohlídkou vodní nádrže Švihov, které se zúčastnilo 23 návštěvníků. Prohlédli se korunu hráze a sdružený odběrný objekt, dozvěděli se o historii zatopených obcí a získali také informace o evropsky významné lokalitě Želivka a třech prioritních druzích - bolenovi dravém, netopýru černém a kuřičce hadcové.

Na přednášku o historii stavby přehrady přijal pozvání Ing. Jan Plechatý, který na stavbě pracoval od roku 1969 ve funkci technického dozoru a vedoucího Technické dozorčí správy v Nesměřicích a poté v pozici vedoucího útvaru stavby VD. Velmi poutavě vyprávěl o celé stavbě, promítal dobové fotografie a neúnavně odpovídal na zvídavé dotazy posluchačů.

Odpolední program pak doplnilo mobilní planetárium, ve kterém měli návštěvníci možnost shlédnout filmy o vodě a klimatických změnách. Během promítání se leželo na plachtě s karimatkami, takže především pro děti to byl zážitek a diváci odcházeli spokojeni a poučeni. Akci finančně podpořil Středočeský kraj.

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: proběhlo
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj