Všechny aktuality

Prosperitu kuřičky hadcové kontroloval Botanický ústav AV ČR

aktuality

26.06.2018

V rámci botanického měření probíhá sběr semen, počítají se kvetoucí a nekvetoucí lodyhy, měří se velikost jednotlivých trsů (šířka a délka) a hodnotí se prosperita na stanovišti.

Na skalku u Vodního domu byla také nově umístěna mikroklimatická stanice, která bude měřit teplotu půdy pod povrchem, na povrchu a v 15cm nad zemí. Nashromážděné údaje budou zpracovány v rámci výzkumu v projketu Life pro kuřičku.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: reportáže
Projekt: LIFE pro kuřičku