Všechny aktuality

Vodní dům ve Snídani s Novou

aktuality

13.04.2018

Ani velmi časná ranní hodina neodradila děti od účasti na netradiční akci. I když sraz byl na recepci Vodního domu ještě za tmy, nikomu to na náladě neubralo a brzy se to v expozici i atriu jen hemžilo.

Vysíláním provázel moderátor Pavel Soukup, kterému se u nás velmi líbilo a protože má sám malé děti, tak prý určitě přijedou o prázdninách s celou rodinou na návštěvu.

Záznam pořadu k dispozici zde: https://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/video/19557-snidane-s-novou-13-4-2018/

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: proběhlo
Projekt: Vodní dům - aktuality