Všechny aktuality

Vodní dům nominován na Českou cenu za architekturu 2017

aktuality

9.11.2017

Do 2. ročníku soutěžní přehlídky vyhlašované Českou komorou architektů se přihlásilo na 249 prací. Podmínkou účasti byla realizace na území České republiky a dokončení mezi roky 2012 a 2016. Sedmičlenná odborná porota, tvořená renomovanými zahraničními architekty, z nich vybrala 42 děl, nominovaných na Českou cenu za architekturu 2017.

Kromě hlavní ceny je letos poprvé v soutěži udělována také zvláštní cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dílům, která jsou citlivě zasazena do krajiny, mají s krajinou harmonický vztah a z jejichž pojetí je zřejmý respekt k místu a k širšímu krajinnému prostředí. Mezi oceněnými zvláštní cenou AOPK se Vodní dům umístil na třetím místě; jako první byl oceněn Archeopark Pavlov a na druhém místě pak Javornická palírna, která je ukázkou citlivého přístupu při obnově a dostavbě v historické venkovské zástavbě.

Zájemci o kvalitní soudobou českou architekturu si mohou všech 42 nominovaných děl prohlédnout na fotografiích ve venkovní expozici areálu Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích, která potrvá až do 27. listopadu. Výstava je zde volně přístupná i mimo návštěvní hodiny.

 

Autor: Mgr. Tereza Ptáčková
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Vodní dům - aktuality